Spa Consulting

Pomożemy Ci stworzyć Twoje wymarzone SPA!

Skontaktuj się z nami:

(032) 322 04 65 / 603 054 260 / fax (032) 322 04 67 / marketing@intersun.pl

Audyt

Audyt

Zapewniamy weryfikację, czy wyznaczony cel został osiągnięty lub czy działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami. Nasi specjaliści przeprowadzają procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy obiekt także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazujemy także możliwe do przeprowadzenia zmiany w procedurach oraz zarządzaniu danym obiektem.